J.P. Weibrecht: ÇA SUFFIT

Anmeldelse:

Ved første gennemsyn bemærker man den overordentlig overskuelige opsætning, bl.a. opnået ved brug af dette forlags helt specielle blå farve (som rimeligt nok forsvinder ved fotokopiering), ved en vel gennemtænkt typografi og et godt register, som nemmer brugernes opslag.- Bogen er en udbygning af grundgrammatikken fra S'il vous plaît, men også efter andre begynderbogs- systemer viser erfaringen, at den fungerer udmærket.

Der gives overalt gode rugbrødsregler: regler uden overflødige dikkedarer og derfor nemt fordøjelige. Dette gælder ikke mindst to af områderne, som erfaringsmæssigt er svære: pronominerne og verberne - Me le, te le reglen er med i en raffineret udgave med pladscifre, hvoraf det fremgår, at der højst kan være to pladser udfyldt, og at det laveste pladsnummer kommer først, og at ciffer 1 og 3 aldrig kan kombineres. - Det danske " dets" 3 mulige oversættelse redegøres der klart for s. 30; afsnittet om spørgsmålsdannelse + listeover spørgeord s. 33 er også god.-Til den klare redegørelse for de 4 hjælpeverber og deres brug kunne man have tænkt sig SEP og OAP medtaget, fordi det er nemt at huske (subjekt + être + participiet; objekt + avoir + participiet).

Bemærkningerne til verbets forskellige tider viser tydeligt, at forfatteren er en erfaren pædagog, der præcist ved, hvad der skal medtages og hvad der med fordel kan udelades. Konjunktiv er f.eks medtaget, også de 8 verber, der har uregelmæssig dannelse, redegørelse for infinitivmærke også. 34 uregelmæssige verber gennembøjes, og det hele ses i oversigt s. 55. Ikke at forglemme ordlisterne: om tid, dage, årets gang, steder, grad, mængde, måde og præpositioner: de sidder lige i øjet, overskuelige og nemme et bruge. Overalt er der gode eksempelsætninger: korte, klare, som bygger på et basisordforråd, som herved også bliver repeteret. Man har på 84 s. fået et ypperligt arbejdsredskab til alle uddannelsestrin: gym., HF, handelsskolen, VUC, fritidsundervisningen... utroligt at så meget kan medtages i en kort basisgrammatik.

Jørgen Lykke Petersen

Gymnasieskolen nr. 11 (4/6-92)


Til toppen af dokumentet
Bestilling
RELATEREDE EMNER
Ça suffit

Anmeldelser af Lilje-Forlagets bøger

Nyhed: Multimedieudgave af S'il vous plaît

Efter begyndersystemet

Bestilling