J.P. Weibrecht: ÇA SUFFIT

fransk grammatik

Kernen i ÇA SUFFIT er grammatikafsnittet i S'IL VOUS PLAIT,s.v.p.. Dette er så udvidet og udformet til en selvstændig grammatik, som giver den elev, som har læst S.V.P., den behagelige oplevelse at opsætningen i grammatikhåndbogen er den, der kendes fra begynderbogen.

ÇA SUFFIT er dog også særdeles anvendelig i forbindelse med andre begyndersystemer, idet den giver en klar og fornøden oplysning om den franske grammatik for elever i gymmnasiet, HF, handelsskolen og fritidsundervisningen.

Målet har været en grammatik, som just rummer det, som eleven har brug for, i en opsætning som gør bogen indbydende.

Alt hvad der typografisk og pædagogisk er muligt for at fremme klarheden er bragt i anvendelse i denne bog for at lette overskueligheden og indlæringen. Bogen er således trykt i to farver.

Oversigten over de uregelmæssige verber er uovertruffen enkel og gør bogen til en uundværlig opslagsbog.

Sidst i bogen er der som noget nyt i en grammatik vedføjet ordlister med præpositioner, konjunktioner og adverbier, idet erfaringen viser, at eleveme har stor glæde af sådanne lister.

ÇA SUFFIT er på 64 sider.

Pris kr. 90,- excl. moms.

Til toppen af dokumentet
Bestilling
RELATEREDE EMNER
Læs Jørgen Lykke Petersens anmeldelse af "Ça suffit"

Pour Toi Sandra

Efter begyndersystemet

Bestilling