K. Heurlin/J.P. Weibrecht:

S'IL VOUS PLAIT, s.v.p.

LILJE-FORLAGETS begyndersystem i fransk, "S'il vous plaît,s.v.p." er udarbejdet af den højt værdsatte svenske lærebogsforfatter KAJ HEURLIN i samarbejde med den erfarne danske lektor J.P. WEIBRECHT.

Med baggrund i en rapport fra den svenske "skoleøverstyrelse", som bl.a. fastslår, hvilke ord og hvilke sætningsstrukturer, der skal indlæres i et grundkursus, har de to forfattere udarbejdet et system, som giver læreren sikkerhed for, at eleverne lærer de allervigtigste ord og udtryk.

KORT OM "S'IL VOUS PLAIT, s.v.p."- den grammatiske progression er kombineret med en "situationel", så man samtidig med indlæringen af grammatikken løbende opbygger et repertoire af hverdagsagtige sprogsituationer

- indholdet i tekststykkerne er realistisk og hentet fra den yngre generations interessesfærer.

- i realianoterne og tekststykkerne får eleverne information om forholdene i fransktalende lande.

- tekststykkeme er velegnet for samtale.

- meget forskellige sociale miljøer præsenteres, og i mange tekster er scenen henlagt til "pays francophones" (Belgien, Schweiz, Canada, Algeriet).

- i bogen findes et nyskrevet grammatikafsnit, så eleven uden at skifte bog kan hente grammatiske oplysninger. Denne grammatik danner rygraden i LILJE-FORLAGETS nyudgivne Ça suffit så eleven i en selvstændig bog kan arbejde videre med grammatik i den opstilling som kendes fra begynderbogen.

- bagest i tekstbogen findes en komplet alfabetisk fransk-dansk ordliste .

- er tiden knap (måske HF-kursus) kan man overspringe "pour lire" stykkeme så man når hurtigere igennem systemet uden at have ændret på den grammatiske indlæring

- bogen er illustreret med tegninger og fotos taget af fotograf Liselott Nissen, Paris.


ØVEBOGEN TIL "S'IL VOUS PLAIT,s.v.p."

- rummer ikke stereotype struktur- og transformationsøvelser, men virkelighedsnære og kreative øvelser, således at det, eleven lærer, er direkte anvendeligt i praktiske situationer.

- desuden findes der ordforrådsøvelser, udtaleøvelser, repetitions-øvelser og oversættelsesopgaver.

- i bogensslutning findes en dansk-fransk hjælpeordliste.


LYDBÅND

- tekstbogens tekst er indtalt på 4 lydbånd af fremragende kunstnerisk og teknisk kvalitet. En gruppe franske skuespillere har indtalt teksten i Paris.

- til øvebogen findes et specielt lydbånd som bl.a. rummer lytte-øvelser.

- også til de diagnostiske prøver findes et lydbånd, så man har mulighed for at prøve elevernes evne til at forstå talt fransk.


LÆRERMATERIALE SAMT DIAGNOSTISKE PRØVER

- som vejledning til underviseren er udarbejdet en vejledning i brug af begyndersystemet

- til hver af kursets tre etaper findes udarbejdet diagnostiske prøver, som rummer meget forskelligartede opgaver, herunder også lytte-prøver.


FACITLISTE TIL ØVEBOG

- til øvebogen er der udarbejdet en facitliste med løsning til opgaverne.


PRISLISTE S'IL VOUS PLAIT,s.v.p.

Tekstbog kr. 110,-

Øvebog kr. 100,-

4 Lydbånd til tekstbogen kr. 280,-

Lydbånd til øvebogen kr. 99,-

Lydbånd til diagnostiske prøver kr. 99,-

Facitliste til øvebog kr. 99,-

Lærermateriale + diagnostiske prøver kr. 99,-

Alle priser er excl. moms.

Til toppen af dokumentet
Bestilling
S.V.P. BESTÅR AF:
Tekstbog
Øvebog
Lydbånd
Lærermatateriale + Diag. prøver
Facitliste til øvebog
Prisliste S'il vous plaît


RELATEREDE EMNER

Læs Jørgen Lykke Petersens anmeldelse

Ca suffit, fransk basisgrammatik

Efter begyndersystemet