Anmeldelse af

S'il vous plaît, s.v.p.


Kaj Heurlin og Jens Peder Weibrecht: S'IL VOUS PLAÎT, s.v.p.

Når man med stor fornøjelse har arbejdet med S'il vous plaît "C-franska åk 1" med tilhørende Studiebok - bortset fra elevers klager over problemer med de svenske gloser som f.eks. bottenvåningen, glass, ituskaren limpa o.m.a. - så er det glædeligt, at dette udmærkede begynderbogssystem af Heurlin nu endelig foreligger i en ligeså udmærket dansk udgave ved Jens Peder Weibrecht - og for øvebogens vedkommende ved Karen Ratzer - som et godt alternativ til den for øjeblikket mest anvendte danske begynderbog.

En sammenligning med den svenske udgave (opr. fra 1976) og den danske viser, at den er gennemarbejdet med stor omhu. Bibeholdt fra den svenske udgave er Monica est Suédoise (2 b), hvorimod det f.eks. er Susanne og Jørgen, der huserer i (18a), hvor det oprindelige tekststykke Le scandale du télephone er erstattat af L'excursion. - Typografisk er den danske udgave også langt at foretrække, der er gjort et godt stykke arbejde for at give det størst mulige pædagogiske udbytte gennem det visuelle udtryk.

Tekstbog:omfanget af stykkerne (20 ialt) er 45 ns, delt i 3 étapes (étape I 1a-10d, étape II,11a-15d, étape III 16a-20 med répétition efter hver étape). Gloseforrådet er på ca. 950, hvoraf de 94 % er med i Le Français Fondamental. Over 1/3 af tekststykkeme er læsestykker uden ny grammatik. Det har 2 fordele (mindst): at eleverne ikke hvergang skal i gang med nyt grammatisk stof, men får tid til at fordøje det gennemgåede, og at de ret hurtigt i forløbet får oplevelsen ved at kunne læse på det fremmede sprog.

Kilder til teksterne har været den skrevne presse, TV-programmer og båndede interviews, hvad der giver teksterne et realistisk indhold og eleverne god information om forholdene i forskellige sociale miljøer i Frankrig og ikke mindst i de fransktalende lande, som f.eks. Belgien, Schweiz, Canada, Libanon, Algeriet osv.

-Et meget attraktivt træk ved systemet er, at der efter hver tekstblok (fordelt på 4 afsnit, a-d) er realia på dansk, som informerer om en lang række forhold, der yderligere skærper interessen, hvad også de fine illustrationer (indholdsrige fotos taget specielt til denne udgave, kort og des situations i tegneserieform) bidrager til. Som eks.: et godt køkkenbillede s. 29 samt- og det er der til en række stykker, oversigt s. p -"ord og udtryk", som er oplagte til glosefiksering og hurtig samtaleøvelse på fransk, enten om billedet eller om ens hjemlige køkken. Tekstbogen afsluttes med en oversigtsgrammatik (s. 109-137, nem at finde rundt i p.g.a. typografien) og en alfabetisk ordliste, fr-da, hvis der undervejs skulle være smuttet en glose (s. 137-151).


Ovebog:: i de grammatiske atsnit til de forskellige stykker gennemgås alt hvad man kan forlange af et begynderbogssystem, som man skulle være færdig med til jul i 1 g. Tilegnelsen af de grammatiske færdigheder lettes, da alt slås fast i øvebogen. Den er et ret fantastisk hæfte i stort format, A4, på 98 s. + en da-fr hjælpeliste (3 3-spaltede sider gloser). Her er alle mulige former for øvelser: rollespil, udtaleøvelser, dialoger, des situations som skal læres udenad og spilles, lytteøvelser med opgaver til, oversættelser fra dansk til fransk, spørgsmål til teksten (godt til hjemmeforberedelse), dramatisering, tekstopbygning udfra stikord (giver anledning til stor kappestrid), indsætningsøvelser, gode parøvelser, huleøvelser, referat, verbalbøjninger, diktat (af og til huldiktat, som yderligere skærper krav til lydkoncentration), læseforståelsestests (vrai/faux), krydsord, billedbeskrivelser, øvelser i at finde vej, spørge, købe ind, ord-forståelse, brevskrivning, interviews, jeg-beretning, questions à réponse longue.

Det er vældigt godt og fantasifuldt lavet, taler til elevernes kreative evner og giver god variation til denne begynderundervisning. Det er en idé at bruge en række øvelser som hjemmelektie, og bruge en række andre i klasse, gruppe el. individuelt; man kan også lade eleverne parvis, især i dialogerne være ansvarlige for en øvelse og fremlægge resultatet for de øvrige Visse tests er selvkorrigerende med kommentar til très bien bien og passable. De fleste elever er rimeligt optagne af opgaveløsning, når man som her tydeligt ser formålet. Øvebogen lever flot op til de nye formålsparagrafler om styrkelse af det skriftlige aspekt samtidig med at den træner de mundtlige kommunikative færdigheder.


Lærermateriale: i dette hæfte er der indspilningsmanus til diktater, hul-diktater, høreevelser, Iytteøvelser og visse udtaleøvelser samt diagnostiske prøver: en lærerdel og en elevdel + løsninger, som fint kan bruges til rettelse på overhead-projektoren i klassen, når alle er færdige - fraværende/syge elever kan nemt komme med igen ved at låne facit og selv checke deres løsninger. Elevbladene kan frit reproduceres til brug i undervisningen.


Lydbånd: til dette ret overvældende materiale hører så båndindspilningen, som er foretaget med stor omhu, uundværlig.


Forlaget har satset stort, og der er kun tilbage at ønske bon appétit til brugerne.

Jørgen Lykke Petersen

Gymnasieskolen 9/5 1991

Til toppen af dokumentet
Bestilling

J. LYKKE PETERSEN ANMELDER S.V.P.: S.V.P. systemet Tekstbogen Øvebogen Lærermaterialet + Diag. prøver
Lydbånd

Anmeldelser af andre bøger

RELATEREDE EMNER
Nyhed: Multimedieudgave af S'il vous plaît

Ca suffit, fransk basisgrammatik

Efter begyndersystemet